Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Ceda EI 149ab033b0 Add player count před 8 měsíci
bot Fix replies to non-chat messages by bot před 8 měsíci
chat_mod Add player count před 8 měsíci
.gitignore Complete bot.py. Add groups to config. Change /post to POST. před 8 měsíci
LICENSE Initial commit před 8 měsíci
README.md Update README před 8 měsíci

README.md

minetest-telegram-bridge

Usage

 • Install python3, flask, python-telegram-bot
 • cd
 • git clone https://git.webionite.com/ceda_ei/minetest-telegram-bridge
 • ln -s ~/minetest-telegram-bridge/chat_mod ~/.minetest/mods/chat_mod
 • Add mod to secure.http_mods.
  • Add this line if secure.http_mods doesn’t exist. secure.http_mods = chat_mod
 • Enable the mod in world.mt
 • cd minetest-telegram-bridge/bot
 • Copy sample.config.py to config.py and edit.
 • python3 bot.py &
 • export FLASK_APP=server.py
 • export FLASK_ENV=production
 • flask run -p 9876
 • Start the minetest server via minetest [params] |& python3 pipe_in.py

Configuration

To use a different port, change the respective config in config.py and add chat_server_port = PORT in minecraft.conf and run flask run -p PORT instead of the last step.